Eğitimler

" Doğru veri için bilgi yeri Usveri "

Coğrafya

TYT sınavında 20 soru olan sosyal bilimler alanının 5 sorusu da coğrafya dersinden sorulmaktadır. Peki, TYT Coğrafya’ya nasıl çalışmalıyız?

Coğrafya dersinin temellerini, yeterli harita bilgisine sahip olmak ve bu bilgileri harmanlayabilmek oluşturuyor. Coğrafya dersinde başarılı olmak ve 5 soruda 5 net yapabilmek için temel bilgilere sahip olmak gerekiyor.

Temel bilgiler; harita bilgisi, iklim bilgileri ve iç kuvvetlerle ilgili bilgilerdir. Özellikle TYT alanında bu üç ana konuda yeterli bilgiye sahip olursanız bu alanda soru kaçırmanız çok zor olur. Özellikle TYT bölümü coğrafya dersinde 5 soru diyip geçilmemeli 1 sorunun bile sınavda kaç bin kişinin önüne geçireceği unutulmamalıdır. Derse her gün belirli bir zaman ayrılıp kendi zihnimizde bilgiler canlandırılmalıdır. Günlük çalışmalarımızı yapmayı unutmamalı bilgilerimizi sürekli pekiştirmeliyiz.

AYT coğrafya tekrar isteyen bir derstir çünkü öğrenilmesi gereken bilgi fazladır.

Ezber yapmak kimi zaman kısa zamanlı bir çözüm olsa da tekrar ederek ezberinizi kuvvetlendirebilir, bilgileri kolay unutmazsınız.

Her gece yatmadan önce notlarınızı gözden geçirin ve öyle uyuyun.

Test çözmeden önce hangi konunun testini çözecekseniz kısa bir tekrar yaptıktan sonra test çözmeye başlayın.AYT coğrafyayı anlamanın bir diğer önemli yöntemi şekiller üzerinde öğrenmektir.

Haritaları inceleyin nerede ne var bakın göz aşinalığı edinin muhakkak.Haftalık programınızın en az iki gününde coğrafya çalışmak olmalıdır çünkü son aylara atarsanız birçok eksikle beraber sınava girersiniz.

Bu da bilgisiz olduğunuz için sınav anında stres yapmanıza sebep olur.

Eğer coğrafyada çok eksikseniz haftada 3-4 gününüzü de coğrafyaya ayırmakta fayda var.

Coğrafya veya Jeografi; beşeri (insani) sistemleri ve yeryüzünü araştıran, bunlar arasındaki ilişkiyi neden-sonuç ve dağılış ilkesine bağlı olarak inceleyen ve sorgulayan bir bilim dalıdır. Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya sözcüğü Yunanca “γεωγραφία” gaia (yer) ve gráphein (yazmak, betimlemek) sözcüklerinden türemiştir. Türkçesi yerçizim sözcüğüdür. Zamanımızdan 2200 yıl önce coğrafya terimini ilk kullanan kişi Eratosthenes (MÖ 276-MÖ 194) olmuştur. Gregg ve Leinhardt (1994), coğrafyayı 4 özellikle karakterize edilen bir disiplin olarak tanımlamaktadırlar:

Birincisi, bir yere eşsiz bir karakter kazandıran, yeryüzü üzerindeki özelliklerin dağılımıdır. (Örneğin dağlar, ırmaklar, denizler vb.)

İkincisi, bazı şeylerin oldukları yerlerde ve zamanda neden ve nasıl meydana geldiğini anlamaktır (örneğin yanardağlar gibi).

Üçüncüsü, meydana gelen olayların, diğer olaylarla ilgisi ve bağlantısıdır (örneğin yağmur ormanlarının tahribi).

Sonuncusu, coğrafyanın haritalar ile bilgilerin ve düşüncelerin iletişimini sağlamasıdır.

Bu dört özellik birbiri ile çok çeşitli yollardan etkileşim içindedir. Bunlardan ilk üçü coğrafyanın dayanak ilkeleridir. Sonuncusu ise coğrafî araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin söylenişidir.

Coğrafyanın bu değişik yönleri arasındaki etkileşim, onu tanımlama amaçlı olarak kesin çizgilerle bölünmesini zorlaştırır. Coğrafi beceriler, yerler, fizikî, beşerî ve çevre coğrafyası biçiminde bir bölümleme, bunlardan bir veya iki alanın coğrafya eğitiminin çeşitli basamaklarında yer alması; öğrencinin çeşitli alanlar arasındaki ilişkiyi anlamasının engellenmesi şeklinde bir sonuç doğurabilir.

Coğrafya, bazı yeteneklerin gelişimini ve kavramların anlaşılmasını içerir. Bu kavram ve yetenekler ise fizikî çevre (ortam), beşerî çevre ve bunlar arasındaki ilişki ile ilgilidir. Coğrafya bir sosyal bilimler dalıdır.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

×