Eğitimler

" Doğru veri için bilgi yeri Usveri "

Matematik

Matematik genelde öğrencilerin çok zorlandıkları ve çabuk pes ettikleri bir ders olmuştur. Bunun temelinde öğrencilerin ilk konudan itibaren anlatılanları tam olarak kavrayamadan bir sonraki konuya geçiş yapmaları ve öğrencilerin matematikten korkarak uzaklaşması yatmaktadır.

Bu bağlamda; günümüzde giderek önem kazanan okuryazarlık kavramını diğer alanlarda olduğu gibi matematikte de kullanıyoruz. Matematik okuryazarlığı ile sadece dört işlem yapabilen öğrenciler değil; matematiksel düşünebilen, sorgulayabilen, araştırma yapabilen, günlük hayatta karşılaştığı problemlerin çözümünde matematiği kullanabilen, eğlenerek öğrenebilen, öğrenirken eğlenebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

×