Eğitimler

" Doğru veri için bilgi yeri Usveri "

Türkçe

2019 – 2020 Türkçe soruları beklenilenden de zordu. Bu dönemde ilk defa TYT’ de matematik değil Türkçe konuşuldu. Türkçenin zor olması sınavın tamamını zorlaştırdı. Türkçedeki zor ve seçici sorular diğer branşları etkiledi.

***Dağılım olarak anlam bilgisi daha fazlaydı. 2021’de sınava girecek öğrencilerimizin söz dağarcığı ve okuma bilgisinin çok iyi olması gerekiyor ki bu soruları rahat yapabilsin.

***Sınavda Türkçe için göze çarpan iki büyük sıkıntı olmuştur. Birincisi şıkların birbirine benzerliği, diğeri ise süre problemidir. Sürenin düzgün ayarlanamaması diğer branşları yetiştirmede sorun olmuştur.

***TYT TÜRKÇE SORU DAĞILIMI***

Sözcükte Anlam = 4 // Cümlede Anlam= 3 // Paragraf=26//Dil Bilgisi= 7 (Yazım=2 Noktalama =2, Cümlenin Öğeleri=1,Sıfat=1,Ekler=1)

! Geçen yıllarda 11 tane gelen dil bilgisi sorusu pandemi dolayısıyla ikinci dönemde kaldırıldığı için 7’ye düşmüştür. 2021 yılında bu sayı tekrar 11 civarında olacaktır.

2021’DE SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERİMİZE TAVSİYELER

***Anlam ve dil bilgisi konuları aynı ağırlıkta çalışılmalıdır.

***Anlam konusunda deyimler ve atasözlerine mutlaka hâkim olunmalıdır.

***Dil bilgisi konularından özellikle cümlenin öğeleri, ses bilgisi, fiilimsi, ekler, sıfat, zamir, zarf konularından her yıl düzenli soru geldiği için bol bol soru çözümleri yapılmalıdır.

***Yaz döneminden başlayarak her gün düzenli olarak 20-30 arası paragraf sorusu çözülmelidir.

**PARAGRAF SORULARINI ÇÖZERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER**

***Paragraf sorularını çözerken sadece soru çözümüne odaklanılmamalıdır.

***Yeni tarz paragraf sorularını çözebilmek için mutlaka dergi, kitap ekleri, güncel/bilimsel ve kültürel makaleler okunmalıdır çünkü iş sadece soru çözmek değildir.

***Bu dergi ve makaleleri okurken sözcükte anlam ve cümlede anlam konularının soru tiplerine bakarak paragraflarda buna göre değerlendirme yapılmalıdır.

***Bunları okuduktan sonra paragraf sorularının daha dikkatli çözüldüğü görülecektir.

***Farklı bakış açılarıyla soru yazan kaynaklar seçilmelidir.

(! ÖSYM GÜNCELLEMELERE ÖNEM VERİYOR VE GÜNCEL SORULAR SORUYOR !)

Soru tiplerinde her yıl değişikliğe gidiliyor, bu nedenle çok soru çözmekten ziyade güncel ve kaliteli sorular çözülmelidir.

Sözcük bazında sorular sorulduğu için özellikle son yıllarda sorulan sözcükler ve anlamları bilinmelidir.

****2019-2020 AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANALİZİ****

*** 2020 AYT Türk Dili ve Edebiyatı soruları beklenenden kolaydı.

***Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl; 4 anlam sorusu yerine 6 anlam sorusu soruldu. (Her yıl Cumhuriyet Dönemi romanından sorulan 2 soru pandemi dolayısıyla müfredattan kaldırıldığı için.)

***Bu yıl geçen yıllara oranla yazar-eser sorusu yoktu.

***Soru dağılımı dengeli bir şekilde yapılmıştır.

***Sınavda sürpriz bir konu ile karşılaşılmadı.

***Geçen yıllara göre kapsam gerekliliği yoğun değildi.

*****2020 AYT KONULARI****

***Divan Edebiyatı

***İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

***İslami Dönem Türk Edebiyatı

***Şiir Bilgisi

***Destan

***Tanzimat Dönemi

***Servet-i Fünun

***Fecr-i Ati

***Milli Edebiyat

****Cumhuriyet Dönemi

**2021 AYT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER**

*** 9, 10,11.  Sınıf konu eksiklikleri gözden geçirilmeli.

***Yaz döneminden başlayarak disiplinli çalışma programı oluşturulmalıdır.

***2020 AYT sınavında her ne kadar yazar ve eser sorulmasa da Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli Edebiyat gibi dönemlerden en temel eserler ve yazarların öğrenilmesi hatta mümkünse eserlerin kısa özetlerinin okunması gereklidir.

*** Ezber değil öğrenme yoluna gidilmelidir.

*** Türkçe anlam konularına önem verilip bilimsel dergi ve makaleler okunmalıdır.

***Mümkünse 9-10-11-12.  sınıf MEB kitaplarının ünite sonlarındaki kazanım testlerinin çözülmesi öğrencilerimize fayda sağlayacaktır.

×