Mesleki Yönelimi Belirleme

Öğrencilerin akademik hayatlarını oluştururken attığı adımlarda, amaç ve hedeflerin belirgin olması büyük önem taşımaktadır. Kişi eğer ne istediğini biliyorsa, ne yapması gerektiği konusunda da daha net olmaktadır. Bizlerde öğrencilerin ne istediğine ışık tutabilecek, onlara yol gösterebilecek olan mesleki eğilimi belirleme anketi yaparak yardımcı olmaya çalıştık. Mesleki eğilimlerini belirlemeye yardımcı olan bu anketin amacı, öğrencilerin ilgi ve isteklerinin farkına vararak hangi meslek alanına yatkın olduğunu belirlemektir. Kafası karışık olan ne istediğini tam olarak bilmeyen öğrencilerimize yardımcı olacağı gibi, öğrencilerimizin kendisini tanımasına da olanak sağlayacaktır. Ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki tüm öğrencilere uygun olan bu testi, öğrencilerimizin ismine özel hazırladığımız optiklerde uyguladık. Sonuçlar değerlendirilerek, bilgilendirmeler yapılacaktır.