Usveri Eğitim

Rehberlik ve Eğitim Koçu

“Rehberlik servisi ışık tutar, yol gösterir.”

Sınav yolculuğunda sizlere ışık tutmak ve yol göstermek amacıyla her daim canlı ve dinamik tutacağımız rehberlik hizmetimizde:

 • Gireceğiniz sınavı her ayrıntısıyla bilmek
 • Güncel gelişmelerden haberdar olmak
 • Hedef belirlemede yardımcı olmak
 • Deneme ve ders takibini yıl boyunca yapmak
 • Tercih ve seçimlerinizde yol göstermek temel hedeflerimizdendir.

Sizlerin kendinizi en iyi şekilde tanımanızı, problemlerinizi daha rahat bir şekilde çözebilmenizi, gerçekçi kararlar alabilmenizi, kapasitenizi en uygun düzeyde geliştirebilmenizi ve böylece kendinizi gerçekleştirmenizi sağlayabilmek adına her zaman yanınızda olacağız.

Her alanda mevcut olan uzman kadromuz ile bu süreci en güzel şekilde tamamlamak için sizleri bekliyoruz.

Usveri eğitim kurumunda özellikle sınav hazırlık gruplarında tam öğrenme modeli uygulanmaktadır. Bu modele göre ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında, hemen hemen tüm öğrencilerin öğretilmek istenen tüm davranışları öğrenebileceği öngörülmektedir. Bu bağlamda;

 • Dersin özel hedef ve hedef davranışları ile bu davranışların kazandıracağı öğrenme üniteleri belirlenir.
  Her bir ünitenin öğrenilebilmesi için gerekli ön koşul davranışlar belirlenir.
  Hazır Bulunuşluk Testi ile öğrencilerin bu davranışlara sahip olup olmadıkları belirlenir.
  Test sonuçlarına göre tamamlama öğretimi yapılır.
  Yeni davranışları kazandırmaya dönük öğretim uygulanır.
  İzleme değerlendirmesi yapılır.
  Yetersiz öğrenen öğrenciler için öğrenme etkinliği düzenlenir.
  Ek öğrenmenin ardından paralel test uygulanır.
  Tam öğrenme gerçekleştikten sonra yeni üniteye geçilir

Modelin Faydaları

 • Her öğrenci kendi hızında ilerleyebilir.
  Öğrenciye ihtiyacı olduğu kadar zaman verir.
  Öğrenciler arasında eşitliği sağlar.
  Öğrenme ürünleri sürekli değerlendirilir.
  Süreç öğrenci düzeyine göre ayarlanabilir.
  Öğrencinin başarı düzeyi artar.
  Akademik özgüven artışı sağlar.
  Öğretmenin öğretim için daha iyi hazırlanmasını sağlar.

Eleştirel Düşünme Eğitimi

Bu eğitimlerin amacı öğrencilerin gerçek potansiyelini ortaya çıkarıp, ihtiyaç duyduğu bütün eğitimleri vererek ve etkili çalışma metotlarıyla YKS sınavlarında yüksek puan elde etmelerini sağlatıp hedeflerine ulaştırmaktır.

Eğitimin Süresi

Okulumuzda kendisine sunulan bilgileri olduğu gibi kabul etmeyen, bunların doğruluğunu sorgulayan, olaylara ve olgulara şüpheci bir tavırla yaklaşan, kanıtlara dayanarak yargıya varan bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yunanca ‘’kritikos’’ teriminden türetilen İngilizce ‘’critical’’ sözcüğü ‘’değerlendirme’’, ’’yargılama’’, ‘’ayırt etme’’ anlamına gelen ‘’eleştiri’’ terimi olarak Türkçe’ye girmiştir. Usveri eğitim kurumu öğrencilerine 21. yüzyılın gereklerine uygun olarak, gördüklerini, okuduklarını, dinlediklerini olduğu gibi kabul etmek yerine bunları sürekli inceleyerek, sorgulayarak belli ölçütlere göre değerlendirerek açıklamalara ve yargılara varma becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Taksonomik Basamalar

Usveri eğitim kurumu adıyla özdeş bir şekilde, asla salt bilgi tabanlı bir eğitim vermez. Bloom tarafından yapılan taksonomik basamaklar sınıflandırmasına göre öğretmenlerimiz sistematik bir biçimde ‘’öğretim sonunda öğrencide ne tür değişiklikler olacağı?’’ sorusuna cevap ararlar. Buna göre;

 • Bilgi
  Kavrama
  Analiz
  Sentez
  Değerlendirme